kontakt

Vi har høstet 1. slæt i juni 2021 og har ikke flere Wrap baller på lager til salg.


Vores hestestutteri www.aldersrohorses.dk aftager Wrap til eget forbrug.


Aldersro modtager EU-landbrugsstøtte jf. de gældende landbrugsregler.